C C C C A+ A A- X

Основен ремонт на сградата на Районен съд - Ихтиман - З А П О В Е Д № А – 192

Дата на публикуване 29 юли 2022 Последна редакция 29 юли 2022 Новини Отпечатай

                     И Х Т И М А Н С К И  Р А Й О Н Е Н  С Ъ Д

 

З А П О В Е Д

№ А – 192

 

гр. Ихтиман, 29.07.2022 год.

 

На основание чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт и във връзка започването на основен ремонт на сградата на Районен съд - Ихтиман

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

   

  1. За периода от 08.2022 г. до 15.09.2022 г. определям намалено работно време с граждани и адвокати на служба „Регистратура“, „Съдебно деловодство“, Бюро Съдимост и „Архив“, както и на Държавния съдебен изпълнител: от 09,00 часа до 12,00 часа.
  2. Препоръчвам за периода на ремонта гражданите и адвокатите да извършват справки по делата по телефона или чрез Единния портал за електронно правосъдие.
  3. Указвам на съдиите до приключване на ремонта на съдебните зали да насрочват делата си след предварително изготвен график.

 

Копие от заповедта да се връчи на съдиите, съдебните служителите, както и на ОЗ „Охрана“, Агенция по вписванията и Софийски адвокатски съвет.

 

Заповедта да бъде публикувана на интернет сайта на Районен съд – Ихтиман.

           Изпълнението  на  заповедта възлагам на административния секретар.

 

                                                                  И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                  РС ИХТИМАН:

                                                                 (Р. Йорданова)    

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация