C C C C A+ A A- X

Съобщение

9 юли 2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Кореспонденцията отнасяща се за съдебни дела следва да изпращате на имейл: delovodstvo@rsihtiman.org

ЗАПОВЕД №А-100 - Валидация на постъпили документи подписани с ел-подпис

Съобщение за въпросници

Удължаване на намалено работно време до 14.06.23г. - Основен ремонт на сградата на Районен съд - Ихтиман 

ЗАПОВЕД № А 119-22 отммяна на извърнедната епидемична обстановка

Уведомяваме Ви, че Районен съд – Ихтиман има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като през тази система могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда, като системата удостоверява получаването и изпращането на входящата и изходящата кореспонденция.

За ползването на системата заинтересуваните лица следва да се регистрират в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ: https://edelivery.egov.bg/

Районен съд – Ихтиман уведомява всички лица, посочени в чл. 50, ал. 5 от ГПК - кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители, както и държавните учреждения и общините съгласно чл. 52, ал.2 от ГПК, че с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021г.),  следва в най-кратък срок да посочат свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които ще се  извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа.

Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация