C C C C A+ A A- X

Протокол допуснати до участие конкурс (Призовкар)

Дата на публикуване 8 февруари 2021 Последна редакция 8 февруари 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

08.02.2021 година гр. Ихтиман

 

Днес 08.02.2021 година, комисията назначената със Заповед № А -2/04.01.2021 година на председателя на РС – Ихтиман в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ

     ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР МИЛЧЕВ

                        ИВАН ГЕЛЕВ

 

         Комисията проведе заседание по 142, ал. 1 ПАС за преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността „Призовкар“ в Районен съд - Ихтиман

         На 05.02.2021 година в 17.00 часа беше преустановено приемането на документите, които бяха предадени от административния секретар на комисията, описана по-горе.

         След направената проверка на постъпилите заявления комисията констатира следното:

  1. Симеон Иванов Марков, заявление вх. № 1/07.01.2021 г. представя пълен набор от документи.

 

  1. Георги Стефанов Момчилов, заявление вх. № 2/11.01.2021 г., представя пълен набор от документи.

 

  1. Димитър Христов Христов, вх. № 3/12.01.2021 г., не представя пълен набор от документи.

 

  1. Иван Огнянов Вакарелийски, вх. № 4/13.01.2021 г., представя пълен набор от документи.

Комисията намира, че лицата под номера от 1, 2 и 4 следва да бъдат допуснати до конкурса на основание чл. 142, ал. 2 ПАС, тъй като представят всички изискуеми документи.

Димитър Христов Христов не следва да бъде допуснат до конкурса на основание чл. 142, ал. 2 вр. чл. 141, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 ПАС, тъй като не представя заявление за участие, както и изброените в цитираните разпоредби документи.

По изложените съображения

Р  Е  Ш  И:

ДОПУСКА до конкурса:

  1. Симеон Иванов Марков
  2. Георги Стефанов Момчилов
  3. Иван Огнянов Вакарелийски

НЕ ДОПУСКА до конкурса Димитър Христов Христов.

Решението в частта, с която Димитър Христов Христов не е допуснат до участие в конкурса подлежи на обжалване от него в 7-дневен срок от обявяване на списъка пред председателя на РС – Ихтиман.  

ОБЯВЯВА, че втори етап /събеседване/  на конкурса ще се проведат на 17.02.2021 г. от  11.00 часа в  Районен съд  – Ихтиман.

Списъкът на допуснатите до втори етап на конкурса да се публикува в интернет страницата на съда за сведение на кандидатите.

 

 

 

                                      КОМИСИЯ:      1………………….

                                                                                    /Д. Цончев/        

 

2…………………..

                                                                                    /В. Милчев/

        

3…………………..

                                                                                    /Ив. Гелев/

                                                                          

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация