C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД № А 246-21 за прекратяване на конкурс

Дата на публикуване 23 декември 2021 Последна редакция 23 декември 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

 

И Х Т И М А Н С К И     Р А Й О Н Е Н    С  Ъ  Д

 

З А П О В Е Д

 

№ А - 246

 

гр. Ихтиман, 22.12.2021 година

 

 

       На основание чл.80, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт във връзка с постъпило заявление за назначаване на съдебен служител по реда на чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

 

         ПРЕКРАТЯВАМ обявения със Заповед № А - 229/06.12.2021 година конкурс за длъжността „Съдебен деловодител“ – 1 щатна бройка в Районен съд – Ихтиман, поради постъпило заявление за назначаване на съдебен служител по реда на чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

         Да се уведомят всички лица, подали документи за участие в конкурсната процедура.

         Настоящата заповед да се постави на таблото за съобщения в съда и да се публикува на интернет страницата на съда.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                     РС - ИХТИМАН:

 

                                                                                                      (Р. Йорданова)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация