C C C C A+ A A- X

Протокол избор

Дата на публикуване 31 януари 2022 Последна редакция 31 януари 2022 Обяви и конкурси Отпечатай

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

26.01.2022 година гр. Ихтиман

 

            Днес 26.01.2022 година, комисията назначената със Заповед № А -229/06.12.2021 година на председателя на РС – Ихтиман в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

                                                          НАДЯ БОРИСОВА

 

            Комисията проведе заседание и състави протокол по реда на 144 ПАС.

            След проведено устно събеседване с допуснатите до конкурса кандидати и преценка на необходимите за изпълнението на длъжността качества, класира на първо място с три гласа Лидия Георгиева Симеонова, на второ място Борислава Иванова Мешинкова, на трето място Николета Георгиева Кузева, на четвърто място Мариета Иванова Грънчарова, на пето място Веселина Петрова Младенова, на шесто място Десислава Стоянова Спасова, на седмо място Веселка Иванова Тенекева, на осмо място Милена Делчова Мичова, девето място Теодора Георгиева Стойчева.

            Поради изложеното

Р  Е  Ш  И:

КЛАСИРА кандидатите в конкурса както следва:

 1. Лидия Георгиева Симеонова
 2. Борислава Иванова Мешинкова
 3. Николета Георгиева Кузева
 4. Мариета Иванова Грънчарова
 5. Веселина Петрова Младенова
 6. Десислава Стоянова Спасова
 7. Веселка Иванова Тенекева
 8. Милена Делчова Мичова
 9. Теодора Георгиева Стойчева

ДА СЕ УВЕДОМИ председателят на РС – Ихтиман за резултата от конкурса с оглед предприемане на действия по реда на чл. 145 ПАС.

Протоколът да се публикува в интернет страницата на съда и резултатите да бъдат сведени до знанието на кандидатите.

КОМИСИЯ:           

     1. .……………….

                                                                                                          /Д. ЦОНЧЕВ/          

 

 1. ………………..

                                                                                                          /С. ГЕОРГИЕВ/

           

 1. ………………..

                                                                                                          /Н. БОРИСОВА/    

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация