C C C C A+ A A- X

Протокол допуснати до участие конкурс съдебен ПОМОЩНИК 2022

Дата на публикуване 18 февруари 2022 Последна редакция 18 февруари 2022 Обяви и конкурси Отпечатай

                             

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН


 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

18.02.2022 година гр. Ихтиман

 

         Днес 18.02.2022 година, комисията назначената със Заповед № А -230/06.12.2021 година на председателя на РС – Ихтиман в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ИГНАТОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ

 

Комисията проведе заседание по 142, ал. 1 ПАС за преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ в Районен съд – Ихтиман.

На 07.02.2022 година в 17.00 часа беше преустановено приемането на документите, които бяха предадени от административния секретар на комисията, описана по-горе.

След направената проверка на постъпилите заявления комисията констатира следното:

 

 1. Виолета Ангелова Йорданова – заявление вх. № 1/12.2021 г. представя пълен набор от документи.
 2. Борислав Иванов Пашунов – заявление вх. № 2/01.2022 г. представя пълен набор от документи.
 3. Петя Георгиева Попова – заявление вх. № 3/01.2022 г. представя пълен набор от документи.
 4. Симона Николаева Йорданова - заявление вх. № 4/01.2022 г. не представя пълен набор от документи, тъй като липсва удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
 5. Христо Стефанов Станчев – заявление вх. № 5/01.2022 г. представя пълен набор от документи.
 6. Панайот Васков Йотов – заявление вх. № 6/01.2022 г. представя пълен набор от документи.
 7. Кирил Любомиров Балджийски – заявление вх. № 7/02.2022 г. представя пълен набор от документи.
 8. Кристиян Петров Торлозов – заявление вх. № 8/02.2022 г. представя пълен набор от документи.
 9. Станислав Красимиров Стоев – заявление вх. № 9/002.2022 г. представя пълен набор от документи.

Комисията намира, че лицата под номера 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 следва да бъдат допуснати до конкурса на основание чл. 142, ал. 2 ПАС, тъй като представят всички изискуеми документи, необходими за заемане на длъжността.

Симона Николаева Йорданова не следва да бъде допусната до конкурса на основание чл. 142, ал. 2 вр. чл. 141, ал. 1 и ал. 2, т. 3 ПАС вр. чл. 245, ал. 1 вр. чл. 162, т. 2 ЗСВ, тъй като не представя документ за придобита юридическа правоспособност.

По изложените съображения комисията

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА до конкурса:

 1. Виолета Ангелова Йорданова
 2. Борислав Иванов Пашунов
 3. Петя Георгиева Попова
 4. Христо Стефанов Станчев
 5. Панайот Васков Йотов
 6. Кирил Любомиров Балджийски
 7. Кристиян Петров Торлозов
 8. Станислав Красимиров Стоев

НЕ ДОПУСКА до конкурса Симона Николаева Йорданова.

Решението в частта, с която Симона Николаева Йорданова не е допусната до участие в конкурса, подлежи на обжалване от кандидата в 7-дневен срок от обявяване на списъка пред председателя на РС-Ихтиман, като жалбата не спира конкурсната процедура. 

ОБЯВЯВА, че втори етап /практически изпит/ и трети етап /събеседване/  на конкурса ще се проведат на 16.03.2022 г. от 10.00 часа в  Районен съд-Ихтиман.

 

 

Списъкът на допуснатите до втори етап на конкурса да се качи на сайта на съда за сведение на кандидатите.

                                                            

  КОМИСИЯ:  1………………….

                                                                                   (А. Игнатова)      

 

                                                                                 2…………………..

                                                                                   (С. Георгиев)

        

                                                                                 3…………………..

                                                                                    (Д. Цончев)

 

                                                            

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация