C C C C A+ A A- X

Заповед № А 61-22 конкурс съдебен помощник ново насрочване

Дата на публикуване 14 март 2022 Последна редакция 14 март 2022 Обяви и конкурси Отпечатай

И Х Т И М А Н С К И    Р А Й О Н Е Н    С Ъ Д

З А П О В Е Д

№ А - 61

 

гр. Ихтиман 14.03.2022 година

 

На основание чл.80, ал.1 т.8, във връзка с чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт, в съответствие с разпоредбата на чл. 89-96 от Кодекса на труда и чл. 135 - 145 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с решение по протокол № 42/23.11.2021 г.-т.13.1.4 на СК на ВСС

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

Във връзка със заболяване на член от комисията отлагам насрочения за 16.03.2022 г. конкурс за провеждане на втори етап /практически изпит/ и трети етап /събеседнае/ за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” – за 30.03.2022 г. от 10.00 часа.

            Настоящата заповед да се сведе до знание на заинтересуваните лица.

            Изпълнението на заповедта възлагам на административния секретар.

               

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                    Р.СЪД ИХТИМАН:

                                                                                                    (Р. Йорданова)

     

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация