C C C C A+ A A- X

Протокол избор съдебен помощник

Дата на публикуване 14 април 2022 Последна редакция 14 април 2022 Обяви и конкурси Отпечатай

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ИХТИМАН

  П Р О Т О К ОЛ

06.04.2022 година гр. Ихтиман

 

Днес 06.04.2022 година, комисията назначената със Заповед № А -230/06.12.2021 година на председателя на РС - Ихтиман в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ИГНАТОВА ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ

Комисията проведе заседание и състави протокол по реда на 144 ПАС.

След проведени писмен изпит и устно събеседване с допуснатите до конкурса кандидати и преценка на необходимите за изпълнението на длъжността качества комисията класира на първо място с 41 точки Виолета Ангелова Йорданова, на второ място с 40 точки Борислав Иванов Пашунов, на трето място с 39 точки Кристиян Петров Торлозов, на четвърто място с 38 точки Кирил Любомиров Балджийски и на пето място с 37 точки Христо Стефанов Станчев.

С оглед изложеното, комисията

Р Е Ш И:

КЛАСИРА кандидатите в конкурса както следва:

  1. Виолета Ангелова Йорданова,
  2. Борислав Иванов Пашунов,
  3. Кристиян Петров Торлозов,
  4. Кирил Любомиров Балджийски
  5. Христо Стефанов Станчев

 

ДА СЕ УВЕДОМИ председателят на РС - Ихтиман за резултата от конкурса с оглед предприемане на действия по реда на чл. 145 ПАС.

Протоколът да се публикува в интернет страницата на съда и резултатите да бъдат сведени до знанието на кандидатите.

КОМИСИЯ:            

1..........................

/А. ИГНАТОВА/

2...........................

/С. ГЕОРГИЕВ/

3......................

/Д. ЦОНЧЕВ/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация